O společnosti Prodomia

Více jak 20 let na trhu

PRODOMIA, s.r.o. , naším posláním je pracovat bezchybně ve prospěch zákazníků. Spoluprací získáte spolehlivého partnera, který využije svého silného postavení při vyjednání podmínek s dodavateli a sníží tak Vaše náklady.
Prodomia zajišťuje komplexní správu nemovitostí v západočeském regionu. Společnost vznikla k 1.1.2018 sloučením dříve existujících subjektů Reaas, s.r.o. a Byt Real, a.s. s více než 20ti letou zkušeností na trhu.

NABÍDKA SLUŽEB

Technické služby

Aby vše šlapalo jako hodinky. Staráme se o bezpečnostní a technickou stránku správy domů a bytových jednotek. Správný postup práce prověřuje náš technický tým.

Konzultace pojištění

Nově si s námi můžete zajistit pojištění domácnosti s naším partnerem Broker Consulting. Vybíráme pojištění na míru za velmi výhodné ceny. Všechny administrativní kroky provedeme za Vás.

Prodej a koupě realit

Prodej realit vám usnadní široká síť specialistů. 1500 profesionálních konzultantů se postará o rychlý prodej nemovitosti s co možná nejvyšším výnosem pro Vás.

Úklidové služby

Díky našemu prověřenému partnerovi SAXANA group budou Vaše společné prostory vždy v čistotě a pořádku. Lze si domluvit nadstandardní úklidy a balíčky služeb za přátelské ceny.

Ekonomické služby

Pomůžeme vám s úředními registracemi a všemi administrativními povinnostmi. Ulehčíme vám práci s papírováním. Účetnictví už dále nebude Vaši noční můrou.

Evidenční služby

Je vše zaplacené? Upomenuli jsme dlužníky? Jak je na tom fond oprav? Evidenční služby vám zajistí přehled a pořádek a to vše pod jednou střechou. Organizační zmatek Vás už nemusí nikdy trápit.

Profesionální správce

Postavte do čela SVJ profesionálního správce, který se denně pohybuje v administrativní správě a je právně znalý. Pokud se chcete zbavit všech starostí s SVJ, je tato služba právě pro Vás.

Nové rezidenční projekty

PROČ SI VYBRAT NÁS

Kontrola kvality - Prodomia

KONTROLA KVALITY

Nemějte obavy z rozsáhlých rekonstrukcí, oprav, výměn oken a dalších. Vybíráme pro Vás nejspolehlivější dodavatele, které prověřil čas, splněné termíny a kvalita odvedené práce. Průběh a výsledky práce hodnotí nejen PRODOMIA, ale i Vy, naši klienti. Ti nejlepší dodavatelé od nás získávají certifikát pro spolupráci s PRODOMIA.

Reference od klientů - Prodomia

REFERENCE

Jací jsme a jak se s námi spolupracuje? Plníme,
co slíbíme a jsme Vám vždycky k dispozici? Přečtěte si, jak nás hodnotí naši dlouhodobí klienti a zda jsou spokojeni s našimi službami.

ZKUŠENOSTI

Více jak 20 let jsme se svými klienty. Jsme schopni řešit i nestandardní potřeby a snažíme se Vám vždy maximálně vyhovět. Záleží nám na Vaší zpětné vazbě a spokojenosti na obou stranách.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

Spoluvlastníci mají právo rozhodovat o hospodaření se společnou věcí, tedy také mohou schválit pronájem společné části domu. Rozhodování se děje na shromáždění společenství vlastníků. Pro platné rozhodnutí postačí nadpoloviční většina hlasů na usnášeníschopném shromáždění.

Nikoliv, plná moc k zastupování vlastníka na shromáždění nemusí být ověřena notářem.

Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.