O nás

Kdo jsme a co Vám můžeme nabídnout...

Domů > O nás

PRODOMIA s.r.o.

Naším posláním je pracovat bezchybně ve prospěch zákazníků. Spoluprací získáte spolehlivého partnera, který využije svého silného postavení při vyjednání podmínek s dodavateli a sníží tak Vaše náklady.

PRODOMIA, s.r.o. zajišťuje komplexní správu nemovitostí v západočeském regionu. Společnost vznikla k 1. 1. 2018 sloučením dříve existujících subjektů REAAS s.r.o. a BYT-REAL, a.s. s více než 20ti letou zkušeností na trhu.

PRODOMIA, s.r.o. se stala dominantním hráčem v regionu, zajišťující správu nemovitosti pro více než 8.500 domácností, a to především díky stabilnímu týmu odborných vzdělaných pracovníků. Naší hlavní prioritu spatřujeme v osobním přístupu, který trvale uplatňujeme při jednáních se zástupci našich klientů.

Střednědobým cílem PRODOMIA, s.r.o. je vybudovat v rámci celé České republiky významného poskytovatele správy nemovitostí, se zaměřením na trvalé zkvalitňování služeb, rozšiřování nabídky pro klienty a především modernizaci, digitalizaci a zjednodušení procesů všem vlastníkům bytových jednotek.

PRODOMIA

PRODOMIA, s.r.o. zajišťuje komplexní správu nemovitostí v západočeském regionu. Společnost vznikla k 1. 1. 2018 sloučením dříve existujících subjektů REAAS s.r.o. a BYT-REAL, a.s. s více než 20ti letou zkušeností na trhu.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE

SVJ vzniká dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu zapsanému vlastníkovi. Okamžik vzniku SVJ je zároveň okamžikem, kdy společenství získává právní subjektivitu.

SVJ je určeno k ochraně zájmů vlastníků jednotek. Zajišťuje správu, údržbu a provoz společných částí domu a jeho prostřednictvím je zajištěno rozhodování i mezi jednotlivými vlastníky jednotek.