Profesionální předseda

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Domů > Služby > Profesionální předseda

Profesionální předseda SVJ

Máte problém s volbou členů výboru nebo předsedy společenství? Hledáte někoho s potřebnými znalostmi a pečlivostí, kdo převezme zodpovědnost a závazky z výkonu funkce ve statutárním orgánu SVJ?

Uvědomujeme si, že plnění požadavků vyplývajících z nového občanského zákoníku NOZ ustanovení § 159 odstavec 1, které definuje statutární orgán SVJ jako „řádného hospodáře“, je náročné, a proto Vám nabízíme službu Profesionálního předsedy.

 

Nutné kroky k přechodu na profesionálního předsedu SVJ

 • svolání shromáždění – aby byly odsouhlaseny změny stanov SVJ a předsedou mohla být zvolena fyzická či právnická osoba, která v domě nevlastní jednotku

 

 Povinnosti statutárního orgánu SVJ, které přebírá profesionální předseda

 • svolání shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně) včetně zajištění veškeré agendy s organizací shromáždění (pozvánky, zápisy, usnesení)
 • uzavírání smluv dle usnesení na shromáždění
 • včasné plnění závazků společenství vzniklých na základě uzavření smluv a povinností vůči třetím stranám
 • plné zastoupení společenství a právní odpovědnosti za vedení společenství
 • ekonomická odpovědnost za hospodaření společenství, vedení účetnictví vč. účetní závěrky a návrhu rozpočtu
 • jednání jménem společenství vůči orgánům, institucím a dodavatelům
 • uplatnění pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek a zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek
 • kontrola výdajů spojených se správou, údržbou a opravami společných částí domu a záloh na služby
 • pravidelné informování vlastníků bytových jednotek o plnění úkolů stanovených shromážděním
 • pravidelné kontroly domu a jednání s vlastníky, evidence jejich požadavků a příprava návrhu řešení
 • odpovědnost za správu osobních údajů jednotlivých vlastníků v souladu s platnou legislativou (GDPR)

 

V případě zájmu nám napište na info@profi-predseda.cz  a bydlete bez starostí.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NAVŠTIVTE V JEDNÉ Z NAŠICH POBOČEK NEBO SI SJEDNEJTE TERMÍN OSOBNÍ SCHŮZKY