Certifikovaní dodavatelé

Vybíráme spolehlivé dodavatele prací a služeb...

Domů > Certifikovaní dodavatelé

Certifikovaní dodavatelé

Společnost PRODOMIA, s.r.o. klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb pro jednotlivá SVJ, proto zavádí přísná pravidla řízení spolupráce s jednotlivými dodavateli prací a servisních služeb.

Cílem je vybrat spolehlivé dodavatele prací a služeb, jejichž kvalitu budeme pravidelně hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu pro průběžné zlepšování jejich servisu.

Dlouhodobým dodavatelem prací a služeb může být pouze CERTIFIKOVANÝ partner, který bude trvale prokazovat své kvality. Hodnocení provádí výhradně zástupci jednotlivých SVJ.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

 • Zajistit kontakt zástupce SVJ pro sjednání termínů a ceny zakázky do 24hod od převzetí objednávky
 • Dodržet termín zhotovení zakázky do prvotního termínu sjednaného při převzetí objednávky
 • Zajistit bezproblémovou a slušnou komunikaci mezi zaměstnanci dodavatele a zástupci SVJ
 • Zajistit průběžný a celkový úklid při provedení / dokončení zakázky
 • Nastavit splatnost faktur pro spravované SVJ min. 30 dní
 • Předložit potřebné doklady a oprávnění pro prováděné práce (ŽL, atesty ..)
 • Písemně specifikovat délky poskytnutých záruk za provedené práce
 • Garantovat zpracování cenových nabídek „finančně významných nabídek zadaných SVJ“ do 10 dní od zadání požadavku
 • Garantovat výhodnou tržní cenu za poskytované práce
 • Promítnout sjednanou slevu za provedené práce na faktuře vůči SVJ
 • V případě reklamací a stížností reagovat neprodleně a toto řešit s vědomím dlouhodobého seriózního vztahu ku prospěchu SVJ

Společnost PRODOMIA bude prioritně nabízet práce a služby z okruhu takto prověřených CERTIFIKOVANÝCH dodavatelů. Samozřejmě v případě požadavku SVJ zajistí práce a služby i u partnerů vyžádaných přímo zástupcem SVJ.

Společnost PRODOMIA žádá jednotlivé zástupce SVJ o průběžné poskytování zpětné vazby, týkající se spokojenosti. Ke každé faktuře zaslané elektronickou cestou bude přiložen krátký dotazník, jehož vyplnění trvá cca 1 minutu, ale zabezpečí vysokou kvalitu servisu.

vzor zasílaného dotazníku

SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ